Mums ir aktīvie biedri un pasīvie, pie patreizējiem notikumiem vēl tiek veikta biedru reģistrācija, taču teju, teju tiks publicēts gan biedru saraksts, gan darbi, gan uzdevumi.