Restaurēt un atdzīvināt valsts nozīmes kultūras pieminekli – Cīravas ūdensdzirnavas, lai radītu saistošu un efektīvu vidi kultūras un neformālās izglītības centra izveidei un kvalitatīvai darbībai. Mūsu mērķis ir veicināt kultūrvides attīstību un dažādību Kurzemes reģionā, sadarboties ar māksliniekiem un dažādu jomu speciālistiem, veidojot plašu neformālās izglītības programmu jauniešiem, attīstīt progresīvas kolektīvās domāšanas apziņu.