CITA ABRA ir biedrība, kas Cīravas ūdensdzirnavās veido neformālās izglītības, mākslinieku rezidenču un kultūras centru “Kultūras dzirnavas” ar koncertzāli, izstāžu zāli un darbnīcām, transformējot vēsturiskās vērtības mūsdienīgā un ilgtspējīgā projektā.

CITA ABRA mērķi: glābt un restaurēt Cīravas ūdensdzirnavas, izveidot sociāli aktīvu vidi vietējiem iedzīvotājiem, jauniešiem, arī potenciālajiem apmeklētājiem un tūristiem, attīstīt radošo telpu dažādiem mākslas, dejas, teātra, multimediju un mūzikas projektiem, apgūt un iesaistīt aktivitātēs apkārtējo vidi, tās resursus.

Kultūras dzirnavu pamatdarbības: foto, video, audio, laikmetīgā deja, māksla, radošās nometnes, studijas, plenēri, festivāli, koncerti, izstādes, meistarklases, līderu apmācība, projektu veidošana, organizēšana, rakstīšana. Brīvā laika pavadīšanas iespējas – literatūra, deja, mūzika, teātris, kino u.c.

Mēs esam dažādu profesiju pārstāvji, kurus vieno vēlēšanās atbalstīt citus, saglābt izgaistošas vērtības un celt pašapziņu. Kā paraugu un galveno mērķi esam izvēlējušies Cīravu, Cīravas iedzīvotājus un Cīravas ūdensdzirnavas. Mēs esam Cīravā, Rīgā, Liepājā, gan arī visā plašajā pasaulē. Mēs vienojamies kopā, lai Latvijas iedzīvotāji varētu smelties drosmi, lai nebēgtu no laukiem, lai nepostītu esošo, lai kļūtu par radošu un progresīvi domājošu sabiedrību.

Mēs esam biedrība, dibināta 2013.gadā.

Mēs šobrīd esam teju 50 biedri.

Mēs esam tur, kur ir 400 jaunieši un draudzīgi, atvērti cilvēki.

Mēs esam Cita Abra

Pēteris Brīniņš/ valdes priekšsēdētājs
Ieva Jurevica/ valdes locekle
Ojārs Orbidāns/ valdes loceklis
Juris Brīniņš /valdes loceklis
Kristaps Derums /aktīvais biedrs
Kristīne Brīniņa/ valdes locekle

Biedrība “Cita Abra”
Reģ.Nr. 40008218356
Jur. Adrese Vagonu iela 35-12, Rīga
Faktiskā Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīravas ūdensdzirnavas

Statūti // Logo jpg // Logo pdf