Meklējam neformālās izglītības speciālistus, kuri vēlētos iesaistīties programmas izveidē.

Meklējam neformālās izglītības pedagogus, kuri vēlētos no 2016.gada septembra sākt darbu Cīravā.

Meklējam kultūras programmas koordinatoru.

cita.abra@gmail.com